Wsparcie UE

Tytuł: „Innowacyjna produkcja narożników aluminiowych oklejanych siatką z wykorzystaniem technologii moletowania

 

Nr projektu: RPKP.01.06.02-04-0198/19

 

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez przedsiębiorstwo IMPREFARB Fabryka Farb Sp. Jawna Dąbrowscy, innowacji produktowej w postaci perforowanego i moletowanego narożnika aluminiowego z siatką/bez siatki wzmacniającego naroża ścian i otworów w ścianach zewnętrznych/wewnętrznych do zastosowań w systemach ociepleń z wykorzystaniem styropianu i wełny mineralnej. Opracowany przez Wnioskodawcę innowacyjny produkt charakteryzuje się znacząco zwiększoną przyczepnością do podłoża (styropianu, wełny mineralnej, czy surowego betonu), co przekłada się m.in. na zwiększoną trwałość wykonanych systemów dociepleń fasad budynków. Zakres działań prowadzących do osiągnięcia obranego celu obejmuje: budowę hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych w postaci linii produkcyjnej.

 

Projekt otrzymał dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.6.2. „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”.

Całkowita wartość projektu: 738 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 600 000,00 PLN

Wartość dofinansowania (wkład z EFRR): 499 980,00 PLN

Kolejne etapy budowy hali produkcyjno-magazynowej:

 

Instalacja linii produkcyjnej do wytwarzania aluminiowego moletowanego narożnika z siatką: