Zaprawa cementowa

Opis produktu

Zaprawa cementowa przeznaczona jest do wykonywania nienośnych posadzek oraz podkładów cementowych, nie podlegających ścieraniu oraz nie mających wpływu na zapewnienie i zabezpieczenie integralności konstrukcji betonowych. Nadaje się do stosowania wewnątrz budynków.

Zalety

 • do wykonywania posadzek
 • plastyczna
 • wydajna

Dane techniczne

Wydajność
średnie zużycie 50 kg na 1 m2
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie pracy
od +5°C do +25°C
Opakowanie
25 kg
Ilość na palecie
42 szt.

Pobierz plik załącznika

Zastosowanie

Zaprawa cementowa IMPREFARB przeznaczona jest do wylewania posadzek nienośnych, podkładów cementowych metodą tradycyjną, niepodlegającym ścieraniu.

IMPREFARB zaprawa cementowa może być stosowania na podłożach typu prefabrykaty betonowe, beton, cegły ceramiczne.

Zaprawa charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz wytrzymałością.

Pełna wytrzymałość zaprawy następuje po upływie 28 dni od zastosowania.

Sposób użycia

 1. Przygotowanie podłoża
 • Nakładać wyłącznie na nośne podłoża, oczyszczone z pyłu, tłuszczu, olejów i innych substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione warstw skorodowanych.
 • Istniejące uszkodzenia powierzchni należy wcześniej skuć i uzupełnić zaprawą wyrównującą.
 • Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię podłoża zmoczyć wodą.

      2. Sposób użycia

 • Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody w proporcji ok. 3,5 l wody na 25 kg suchej masy i wymieszać mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym, aż do momentu uzyskania jednorodnej masy.
 • Zaprawa nadaje się do użycia po ponownym wymieszaniu po upływie 5 minut. Właściwości użytkowe zachowuje przez 1 godzinę.
 • Zaprawę po ułożeniu rozprowadza się pomiędzy listwami kierunkowymi za pomocą łat prowadzonych ruchami ukośnymi zbierając jej nadmiar.
 • Powierzchnię posadzki po 3-4 godzinach należy zatrzeć i wygładzić pacami.
 • Zalecana minimalna grubość nanoszonej warstwy  nie powinna być mniejsza od 25 mm.
 • Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Świeżą posadzkę należy chronić przed nadmiernym wysychaniem przez zraszanie wodą i przykrycie folią.
 • Przy wykonaniu podkładów podłogowych należy stosować szczeliny dylatacyjne.
 • Powierzchnia posadzki powinna być podzielona na niezależne pola o powierzchni  mniejszej niż 30 m2.
 • Dylatacje należy również stosować w miejscach styku ze ścianami, słupami oraz w miejscach łączenia pomieszczeń.
 • W korzystnych warunkach termicznych nośność podkładu wystarczającą do chodzenia zaprawa uzyskuje po 24 h, zaś wymaganą nośność eksploatacyjną  po 14 dniach.

Masz pytanie dotyczące produktów?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Nasi konsultanci i doradcy techniczni odpowiedzą na wszystkie pytania z należytą starannością oraz wiedzą merytoryczną.

Jeśli potrzebujesz produktu skonfigurowanego pod Twoje indywidualne potrzeby – Napisz Wiadomość! Postaramy się pomóc.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z naszym doradcą!

Mateusz Szulc +48 504 272 973
Agnieszka Nadulska +48 504 272 973