Farba podkładowa – GRUNT LATEKSOWY

Opis produktu

Farba lateksowa PODKŁADOWA przeznaczona jest do gruntowania podłoży silnie chłonących wodę tj.: tynków gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych itp. Wzmacnia całą powierzchnię ściany oraz stabilizuje jej chłonność i kolor. Zdecydowanie pomaga przy późniejszym równomiernym nakładaniu farby nawierzchniowej.

Zalety

  • może być stosowana do wszystkich podłoży mineralnych
  • możliwość rozcieńczania wodą lub gruntem (max 10%)
  • doskonale gruntuje podłoże
  • zapewnia poprawny szczep farby z podłożem

Kolory

Dane techniczne

Wydajność
do 12m2 z litra
Pojemność
3L / 5L / 10L
Ilość na palecie
144 szt. / 72 szt. / 44 szt.
Atest higieniczny
79/322/81/2013
PKWiU
20.30.11.0

Pobierz plik załącznika

Zastosowanie

Farba podkładowa lateksowa GRUNT PODKŁADOWY służy do malowania podłoży silnie chłonących wodę w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności nawierzchniowej warstwie farby wewnętrznej.

Farba może być stosowana do malowania wszystkich podłoży mineralnych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Sposób użycia

Farba podkładowa GRUNT LATEKSOWY jest dostarczana w postaci gotowej do użycia.

Producent dopuszcza rozcieńczenie farby wodą lub gruntem max. 10%.

Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji.

Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem.

Farbę podkładową GRUNT LATEKSOWY należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy.

Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża.

W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieńczonej według wyżej opisanych proporcji. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni.

Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na styku kolorów itp.

Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy.

Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.

UWAGA! Podłoża bardzo chłonne przed malowaniem farbą podkładową Grunt Lateksowy należy zagruntować gruntem wewnętrznym SUPERGRUNT!

Masz pytanie dotyczące produktów?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Nasi konsultanci i doradcy techniczni odpowiedzą na wszystkie pytania z należytą starannością oraz wiedzą merytoryczną.

Jeśli potrzebujesz produktu skonfigurowanego pod Twoje indywidualne potrzeby – Napisz Wiadomość! Postaramy się pomóc.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z naszym doradcą!

Mateusz Szulc +48 504 272 973
Agnieszka Nadulska +48 504 272 973